8:00 - 21:00

x

China


ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน เซี่ยงไฮ้ ( ธ.ค. 2019)

ไปฝึกสกีที่ปักกิ่งกัน 5 วัน (ธ.ค.)

จีน เยือนดินแดนแห่งความฝัน แชงกรีล่า พิชิต 2 ขุนเขา 6 วัน 5 คืน

เซี่ยงไฮ้ 5 วัน 3 คืน (ขึ้นตึกเซี่ยงไฮ้ชั้น 118)